top of page
Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie houdt zich bezig met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, bijvoorbeeld bij nek- en rugklachten en sportblessures.
Voorbeelden zijn:

  • Oefentherapeut Mensendieck en Cesar

  • Kinderfysio- of oefentherapeut

  • Manueel therapeut

  • Bekkenfysiotherapeut

Wat kost fysiotherapie?

De vraag hoeveel een fysiotherapiebehandeling kost is moeilijk te beantwoorden. Er zijn geen vaste prijzen voor fysiotherapie. De prijs voor een reguliere behandeling verschilt dus per aanbieder en per jaar. Een specialistisch tarief, bijvoorbeeld voor manuele therapie of kinderfysiotherapie is meestal weer wat duurder. Ben je aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan worden de kosten volledig of deels vergoed door je verzekeraar.

Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. .

Let op: Als je behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgt uit de basisverzekering, dan wordt dit verrekend met je eigen risico. Dit geldt niet als de behandeling vergoed wordt uit een aanvullende zorgverzekering.

 

Zit fysiotherapie in de basisverzekering?

 

Volwassenen

Voor mensen met een aandoening die op de lijst met chronische aandoeningen van de overheid voorkomt, worden fysiotherapiebehandelingen vanaf de 21e behandeling uit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen per aandoening (dus niet per jaar!) betaal je dan zelf. Hoe hoog de vergoeding is, verschilt per zorgverzekeraar. Je kunt eventueel een aanvullende verzekering afsluiten om ook vergoeding voor de eerste 20 behandelingen te ontvangen.

Heb je last van urine-incontinentie? Dan krijg je de eerste 9 behandelingen van bekkenfysiotherapie vergoed.

Ook oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering: bij artrose aan de heup- en kniegewrichten de eerste 12 behandelingen en bij etalagebenen (claudicatio intermittens) de eerste 37 behandelingen.

Per 2019 wordt oefentherapie vergoed bij COPD vanaf de eerste behandeling (waar voorheen vergoeding was vanaf de 21e). Wel wordt het aantal behandelingen gemaximeerd. In het eerste behandeljaar geldt een vergoeding van maximaal 70 behandelingen, daarna is het maximum afhankelijk van de ernst van de COPD.

 

Kinderen tot 18 jaar

Kinderen met een chronische aandoening kunnen alle fysiotherapiebehandelingen vergoed krijgen. 

Voor kinderen zonder aandoening die op de chronische lijst staan worden de eerste 9 behandelingen fysiotherapie en oefentherapie vergoedt. Dit is een vergoeding vanuit de basisverzekering en geldt voor kinderen tot 18 jaar. Leveren deze behandelingen niet het gewenste resultaat op, dan kan de verzekeraar eventueel meer behandelingen vergoeden, met een maximum van opnieuw 9.

 

Wat staat er op de chronische lijst?

Op de chronische lijst, die is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, staan aandoeningen waarvan de fysiotherapeutische behandeling na de eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Denk hierbij aan aandoeningen van het zenuwstelsel, spierziektes en aangeboren afwijkingen.

Wanneer is het handig een aanvullende verzekering voor fysiotherapie af te sluiten?

Of je een aanvullende zorgverzekering nodig hebt voor fysiotherapie hangt af van je huidige zorgbehoefte en het risico dat je loopt op een aandoening. Ben je gezond en doe je niet aan risicovolle sporten, dan heb je - wat fysiotherapie betreft - wellicht helemaal geen aanvullende verzekering nodig, of is het goedkoopste aanvullende pakket voldoende.

Als je een grotere kans op blessures hebt door de sport die je beoefent, is een aanvullende verzekering voor fysiotherapie het overwegen waard. En als je (vaker) last hebt van je rug of zwakke gewrichten hebt, kan het zeker verstandig zijn een iets duurdere aanvullende verzekering af te sluiten.

Vraag jezelf altijd af of je zelf voor fysiotherapie wilt betalen als er iets gebeurt, of dat je liever een (maandelijkse) premie hiervoor betaalt.

 

Wat is de vergoeding voor fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering?

Dit verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullende verzekering. Kijk op onze tool om makkelijk te zien hoeveel jouw zorgverzekeraar vergoed.

 

Hoeveel fysiotherapiebehandelingen heb ik nog?

Wil je weten voor hoeveel fysiotherapiebehandelingen je al vergoeding hebt gehad uit je aanvullende verzekering?  En hoe hoog de resterende vergoeding is? Dan kun je dit nagaan in de 'mijn-omgeving' op de website van je zorgverzekeraar.

 

Kan ik ongebruikte fysiotherapiebehandelingen uit mijn aanvullende verzekering meenemen naar volgend jaar?

In principe geldt de vergoeding voor fysiotherapie uit jouw aanvullende verzekering voor het jaar waarvoor u de verzekering afsluit. Je kunt de behandelingen dus niet meenemen, tenzij de zorgverzekeraar een meeneemservice voor fysiotherapie biedt. In dat geval kun je de niet-gebruikte behandelingen toch meenemen naar het volgende jaar. 

 

Heb ik een verwijsbrief nodig om naar een fysiotherapeut te gaan?

Nee, in de meeste gevallen niet. Soms is een verwijsbrief wel nodig als je naar een therapeut gaat met wie je zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten. Wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars.

Is er verschil in de vergoeding van een behandeling bij een gecontracteerde en een niet-gecontracteerde fysiotherapeut?

In veel gevallen wel. De meeste zorgverzekeraars vergoeden 100% van de behandeling bij een therapeut waar een contract mee is afgesloten. Deze vergoeding is overigens vaak wel weer beperkt tot een maximum aantal behandelingen of een maximumbedrag, afhankelijk van het zorgpakket dat je kiest.

Bij een niet-gecontracteerde therapeut is de vergoeding vaak beperkt. Je krijgt dan bijvoorbeeld 75% van de behandeling vergoed of een maximumbedrag per behandeling. 

 

Hoe zit het met de vergoeding van fysiotherapie na een operatie?

Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname valt onder de kosten van de ziekenhuisbehandeling die wordt vergoed door de basisverzekering. Eenmaal uit het ziekenhuis geldt de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering of vanuit de basisverzekering (vanaf de 21ste behandeling) als de aandoening op de chronische lijst staat.

De vergoedingen die hieronder getoond worden, gaan over de vergoedingen voor fysiotherapie uit de aanvullende verzekering.

bottom of page